Visos mūsų paslaugos iš dalies automatizuotos

  • Suteikiame net 99,99 % SLA (Service Level Agreement) – 24/7 reagavimo garantijas.
  • Daugelį tinkle iškylančių problemų automatas pataiso net ir jautriausiems klientams nepastebėjus, kad šios iš vis buvo.